Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är inom ekonomisk historia och företagshistoria. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör dels (1) formell utbildning och praktiskt lärande för innovation och ekonomiska resultat, och hur dessa utformades i olika branscher, dels (2) tillgång till utbildning, utbildningsmöjligheter och utbildningens historiska inverkan social rörlighet, och skillnader i detta avseende mellan kön och regioner. Jag är programledare för Värdet av social bakgrund, utbildning, akademisk prestation och arbetslivserfarenhet: Efter den skandinaviska gymnasie-, teknikskole- och universitetsnivåkohorternas livsförlopp 1880-1920, finansierat av Handelsbankens Forskningsstifelser, där vi använder skandinaviska biografier som huvudkällor. 

Undervisning

I have taught a total of six courses in the economic history of Norway and Scandinavia, world economic history, and in environmental history, which cover a broad spectre of historical subjects, theories and periods; two in historical methods, two in environmental history, one in Norwegian social and economic history and one in world economic history. 

I am currently the course coordinator for teaching two bachelor's courses in economic history at Lund: EKHA62 Hållbar utveckling – debatt, teori och empiri and EKHA61 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Ranestad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren