Foto av Kristin Ranestad

Kristin Ranestad

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är inom ekonomisk historia och företagshistoria. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör dels (1) formell utbildning och praktiskt lärande för innovation och ekonomiska resultat, och hur dessa utformades i olika branscher, dels (2) tillgång till utbildning, utbildningsmöjligheter och utbildningens historiska inverkan social rörlighet, och skillnader i detta avseende mellan kön och regioner. Jag är programledare för Värdet av social bakgrund, utbildning, akademisk prestation och arbetslivserfarenhet: Efter den skandinaviska gymnasie-, teknikskole- och universitetsnivåkohorternas livsförlopp 1880-1920, finansierat av Handelsbankens Forskningsstifelser, där vi använder skandinaviska biografier som huvudkällor. 

Undervisning

I have taught a total of six courses in the economic history of Norway and Scandinavia, world economic history, and in environmental history, which cover a broad spectre of historical subjects, theories and periods; two in historical methods, two in environmental history, one in Norwegian social and economic history and one in world economic history. 

I am currently the course coordinator for teaching two bachelor's courses in economic history at Lund: EKHA62 Hållbar utveckling – debatt, teori och empiri and EKHA61 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Ranestad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren