Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.
For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

I have taught a total of six courses in the economic history of Norway and Scandinavia, world economic history, and in environmental history, which cover a broad spectre of historical subjects, theories and periods; two in historical methods, two in environmental history, one in Norwegian social and economic history and one in world economic history. 

I am currently the course coordinator for teaching two bachelor's courses in economic history at Lund: EKHA62 Hållbar utveckling – debatt, teori och empiri and EKHA61 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Ranestad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren