Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Ranestad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences