Foto av Kristina Bäckström

Kristina Bäckström

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Kristina Bäckström är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Läs mer om hennes forskning på hennes engelskspråkiga profil.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Bäckström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren