Inget foto av Kristina Ekström-Holka

Kristina Ekström-Holka

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Ekström-Holka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi