Foto av Kristina Eriksson Stenström

Kristina Eriksson Stenström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse rör tvärvetenskapliga tillämpningar av naturliga och antropogena radionuklider. Pågående projekt är främst kopplade till omgivningsradiologi, interndosimetri och medicinsk vetenskap.

Inom omgivningsradiologin undersöks utsläpp av radioaktiva ämnen från t ex kärnkraftverk, forskningslaboratorier och acceleratoranläggningar. För tillfället fokuserar vi mycket på European Spallation Source (ESS) som är under uppbyggnad i Lund. Förutom att kartlägga strålningsmiljön i Lundatrakten före start av ESS, så stärker vi vår kompetens att i framtiden kunna mäta och analysera de speciella radionuklider som kan komma att bildas och släppas ut från ESS. Såväl miljöprover (t ex grödor, vatten och aerosolprov) som mätning av radioaktiva ämnen i människokroppen är aktuellt. Ett annat pågående projekt fokuserar på att fastställa varifrån radioaktiva ämnen i havsvatten på svenska västkusten härstammar. Omgivningsradiologiprojekten sker i samarbete med Medicinsk strålningsfysik i Malmö.

Vi har också ett samarbete med Centre for Advanced Research in Environmental Radioactivity (CARER) vid Mangalore University i Indien, främst rörande 3H och 14C i omgivningen till kärnkraftverk.

I några medicinska projekt är den gemensamma nämnaren den radioaktiva kolisotopen 14C, som dels bildas naturligt i atmosfären men som också bildats under 1950- och 1960-talens atmosfäriska kärnvapentest, används som spårämne. I min forskning använder jag s.k. 14C-baserad bombpulsdatering med acceleratormasspektrometri (14C-AMS) för att få kännedom om olika sjukdomsförlopp.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Annan fysik
  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Eriksson Stenström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren