Foto av Kristina Fagher

Kristina Fagher

Docent, Forskare, biträdande, Fysioterapeut

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2019 i Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin med avhandlingen Sports-related Injuries and Illnesses in Paralympic athletes. Syftet med min avhandling var att få en fördjupad förståelse och kunskap om idrottsrelaterade skador och sjukdomar hos svenska elitaktiva paraidrottare för att kunna främja utvecklingen av evidensbaserade förebyggande program.

I december 2023 blev jag befodrad till docent i fysioterapi, och jag arbetar som biträdande forskare i forskarguppen Rehabiliteringsmedicin där jag i nära samarbete med Institute of Sports & Exercise Medicine Institute, Stellenborsch University arbetar med projektet SafeParasport https://safeparasport.com/web/#/home, som jag PI för.

Bland annat pågår en femårig prospektiv studie samt en komplex interventionsstudie kring hälsopromotion. Projektet finansieras av Centrum för Idrottsforskning, Folksam, Promobila och Sveriges Paralympiska Kommitteé.

Övrig forskning handlar om hälsa och prestation ibland annat konståkning och tennis.

Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet vid LU i idrottsmedicin och är biträdande handledare till tre doktorander.

Jag tog sjukgymnastexamen 2010 och masterexamen inom idrottsvetenskap/idrottsmedicin 2012 vid Lunds universitet. 2009 var jag utbytesstudent vid Melbourne University. Utöver forskningen arbetar jag parallellt som förbundsterapeut och processstödjare inom Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Sjukgymnastik
 • Idrottsvetenskap
 • Klinisk medicin

Fria nyckelord

 • Hälsovetenskaper
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Fysioterapi
 • Idrottsmedicin
 • Epidemiologi
 • Kvalitativ forskningsmetodik
 • e-hälsa
 • Parasport
 • Fysisk aktivitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Fagher är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren