Foto av Kristina Göransson

Kristina Göransson

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i socialt arbete och filosofie doktor i socialantropologi. Jag disputerade 2006 med en avhandling om intergenerationella förväntningar och skyldigheter i kinesiska medelklassfamiljer i Singapore. Jag har varit verksam vid Socialhögskolan sedan 2008 och ingår i forskningsområdet Barn - familj - välfärd. Jag forskar inom områdena familj och generation, föräldraskap, föräldrars strategier kring barns utbildning, och etnografisk metod.

Undervisning

Huvudsakligen undervisning i kvalitativa metoder och etnografi. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Socialantropologi

Fria nyckelord

  • Parenthood
  • Ethnography
  • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Göransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren