Foto av Kristina Göransson

Kristina Göransson

Docent, Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Göransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences