Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudområde är grammatisk och lexikal-semantisk utveckling och sårbarhet hos barn med språkstörning och hos barn med olika grad av hörselnedsättning. Ett särskilt fokus är att förstå samspelet mellan barnets inneboende resurser som arbetsminne och fonologisk bearbetningsförmåga och faktorer i omgivningen som t.ex. hur olika samtalspartners interagerar med barnet och hur detta stöttar eller försvårar barnets språkproduktion. Målet är väl underbyggda och evidensbaserade bedömnings- och interventionsmetoder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • speech and language pathology
  • Language acquisition
  • language impairment
  • hearing impairment
  • grammar
  • semantics
  • lexicon

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren