Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag fascineras av det enorma tidsdjup, som finns bakom människors ageranden och förhållningssätt till normer och värden. Arkeologins materiella kultur och materialitet ger mångtusenåriga perspektiv på människors kulturella uttryck, mentalitet och livsstil. Natur, klimat, sociala spel och politiska strukturer blir synliga. Jag använder i min arkeologiska forskning naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Humaniora utgör ett brett forskningsfält med utrymme att studera kulturer ur vitt skilda perspektiv. Mina aktuella forskningsområden handlar om stenåldersproblematik, mentalitetsstudier, religionsarkeologi, landskapsarkeologi och arkeologisk etik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Jennbert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler