Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kristina Jennbert är professor emerita i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på relationer mellan människor och djur, etik, religionsarkeologi orienterad mot skandinavisk förkristen religion och landskapsarkeologi. Hon har publicerat Animals and Humans. Reccurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion (2011). Hon medredigerade antologin Old Norse religion in long term perspective. Origins, change, and interaction (2006) med Anders Andrén och Catharina Raudvere som slutpublikation av deras projekt Old Norse religion in long term perspective. Origins, change, and interaction (2006) med Anders Andrén och Catharina Raudvere som slutpublikation av deras projekt Roads to Midgard. Boken Kullabergs grottor - mellan istid och nutid gavs ut 2009 och nyligen har hon publicerat flera artiklar om landskapsarkeologi i Kullenområdet i södra Sverige.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Jennbert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler