Personlig profil

Forskning

Jag är professor i matematikdidaktik. Mina forskningsintressen inkluderar studenters och elevers begreppsliga uppfattningar inom matematik, matematikens roll i fysik på gymnasiet, matematiklärarutbildning och skönlitteratur i undervisning och lärande i naturvetenskap och matematik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Juter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren