Foto av Kristina Kihlberg

Kristina Kihlberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Kihlberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Nursing and Health Professions