Foto av Kristina Klintö

Kristina Klintö

Universitetslektor, adjungerad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Klintö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions