Foto av Kristina Klintö

Kristina Klintö

Universitetslektor, adjungerad

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren