Foto av Kristina Lång

Kristina Lång

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag har arbetat som bröstradiolog sedan 2015 och har förmånen att kunna ägna mig åt patientnära forskning på halvtid. Målet med min forskning är att minska dödligheten i bröstcancer. Trots att vi i Sverige har både mammografiscreening och effektiv behandling är bröstcancer fortfarande en av de vanligaste orsakerna till cancerdöd. Ett sätt att ändra förutsättningarna är att utveckla ett bättre screeningprogram. Användandet av artificiell intelligens har möjlighet att skapa ett bättre och mer tidseffektivt screeningprogram. Det undersöker vi nu i en stor randomiserad studie, MASAI-studien. De första resultaten från studien kommer att presenteras under 2023.  
Det andra projektet jag vill lyfta fram är 23°N – Kräftans vändkrets – där vi har som mål att utveckla lättillgänglig bröstdiagnostik med ett globalt hälsoperspektiv. Bröstcancer ökar i världen, en utveckling som är mest uttalad i låg- och medelinkomstländer. Dessa länder har sämre tillgång till bröstdiagnostik vilket bidrar till en ofta sent upptäckt cancer som leder till en hög dödlighet. Lättillgänglig och billig bröstdiagnostik är därför av stor vikt. I projektet utvecklar vi ett diagnostiskt stöd med artificiell intelligens för att tolka fickultraljudsbilder, vilket vi tror kan vara en möjlig lösning för att tidigarelägga bröstcancerdiagnosen och därmed minska dödligheten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

 • Breast imaging
 • Breast cancer
 • Breast cancer screening
 • Breast tomosynthesis
 • Translational imaging
 • Cancer
 • Radiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Lång är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren