Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reproduktionsmedicin och gynekologi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • Perinatal epidemiologi
 • Register och biobanker
 • Rökning
 • Reproduktionsepidemiologi
 • Graviditetsrelaterad hälsa
 • Livsförloppsforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Mattsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren