Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Perinatal epidemiologi
  • Register och biobanker
  • Rökning
  • Reproduktionsepidemiologi
  • Graviditetsrelaterad hälsa
  • Livsförloppsforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Mattsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren