Inget foto av Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Mjörnell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap