Inget foto av Kristina Munke

Kristina Munke

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Munke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap