Inget foto av Kristina Munke

Kristina Munke

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Munke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology