Foto av Kristina Persson

Kristina Persson

Universitetslektor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Malaria är ett stort problem globalt och många människor dör varje år. Det orsakas ofta av parasiten Plasmodium falciparum, som sprids med hjälp av myggor. Resistens mot de mediciner som används är ett ökande problem. Om man förstår hur immunitet mot malaria uppstår, kan man tillverka ett vaccin mot sjukdomen. Som det är nu måste man ha malaria många gånger (och överleva varje gång!) innan man blir immun. Vi har tagit fram en ny metod för att undersöka malaria-specifika B-celler direkt från blodprov, med hjälp av flödescytometri, och vi har funnit att många av B-cellerna är atypiska vilket kan vara en del av förklaringen till att det tar så lång tid att bli immun mot malaria. För att ta reda på mer om detta, har vi pågående studier av patienter med malaria både i Sverige och i Uganda. Vi har också projekt där vi undersöker hur malariaparasiter tar sig in i röda blodkroppar, och vilka antikroppar som är funktionella och som kan stoppa detta.

Babesia är en parasit som är mycket lik malaria i mikroskopet, men som sprids i Sverige med fästingar. Babesia orsakar en febersjukdom som kan bli livshotande hos immunsupprimerade, och det är troligen underdiagnosticerat i Sverige. Samma sjukdom finns också hos nötboskap och rådjur. Det kan också spridas med blodtransfusion. Vi har en pågående studie där vi ska ta reda på hur mycket Babesia som finns hos människor som blir mycket fästingbitna. Vi undersöker också hur Babesiaparasiter tar sig in i röda bldokroppar.

I gruppen finns en post-doc, tre doktorander, och en forskningsingenjör.

För dig som vill se en liten film om Babesia, och hur man skyddar sig mot fästingar: https://players.brightcove.net/3193745440001/default_default/index.html?videoId=6046923423001

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Infektionsmedicin
 • Klinisk laboratoriemedicin

Fria nyckelord

 • Malaria
 • Babesia
 • Parasit
 • Immunitet
 • antikroppar
 • värd-patogen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren