Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Nyckelord

  • Experimentell lungmedicin
  • Lungfibros, IPF
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
  • Regenerativ medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Rydell-Törmänen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren