Foto av Kristina Sundquist

Kristina Sundquist

Professor, distriktiktsläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research has a strong focus on the influence of social and familial environments on chronic disorders. I have used large databases to provide insights into pathogenic mechanisms in cancer, as well as CVD, chronic psychiatric disorders, type 2 diabetes, and autoimmune disorders. In addition, I was the first researcher to study the concordant (same-subtype) and discordant (different-subtype) associations between ischemic and hemorrhagic stroke.

I am PI for two large projects financed by National Institutes of Health at Lund University (Neighborhoods and Coronary Disease: Exploring Mechanisms and Improving Methods and the project Social, Developmental and Genetic Epidemiology of Alcohol Use Disorders. I am also PI a clinical project focused on atrial fibrilliation including 25 primary health care centres.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Allmän medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Sundquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren