Foto av Kristina Vult von Steyern

Kristina Vult von Steyern

Knuten till universitetet, Medecine Doktor, Överläkare, Barnradiolog

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

  • Barn
  • lung
  • gastroradiologi
  • Radiology
  • pediatric radiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristina Vult von Steyern är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren