Foto av Kristine Hagelsteen

Kristine Hagelsteen

Överläkare, specialistläkare kirurgi, Barn- & ungdomskirurgi, MD, PhD, Övergripande studierektor Sus, Knuten till universitetet

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kirurgi

Fria nyckelord

 • Surgery
 • Kirurgi
 • Laparoscopy
 • Laparoskopi
 • Simulation
 • Simulering
 • Educational research
 • Utbildning
 • Patient Safety
 • patientsäkerhet
 • Selection
 • Selektion
 • Hirschsprung's disease
 • Hirschsprungs sjukdom
 • Anorectal malformation
 • Anorektala missbildningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristine Hagelsteen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren