Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorand, OTR, Master of Arts in Occupational Therapy

Sedan april 2014 är jag doktorand i forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Mitt doktorandarbete rör utvärderingen av Vardag i Balans (ViB), en livsstils intervention för människor med psykisk ohälsa, och jag använder både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Jag studerade arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vid University of Southern California (USC) och fick min Bachelor’s examen år 1996 och min Master’s år 1998. En av mina masters projekt var att resa till Sverige och jämföra hälso-och sjukvårdsystemet med det i USA och hur det påverkade hur arbetsterapi är administrerat. Jag har undervisat på grundnivå på arbetsterapeutprogrammet vid USC och Lunds Universitet. Före mina doktorandstudier jobbade jag som projektadministratör för utvärdering av programmet Vardagsrevidering i Malmö.

Min kliniska erfarenhet är bland annat inom kommunbaserad rehabilitering i Los Angeles med utsatta barn och ungdomar, rehabilitering med äldre, psykisk hälsa och ohälsa, men även med arbetsanpassning och hög-teknologiska hjälpmedel för människor som är synskadade. Jag har också erfarenhet som frilansskribent och redaktör (engelska).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristine Lund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren