Foto av Kristoffer Mattisson

Kristoffer Mattisson

Docent, Forskare, biträdande, Doktor i medicinsk vetenskap

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap

Fria nyckelord

 • Epidemiologi
 • GIS, Fjärranalys
 • modellering
 • Pendling
 • Buller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristoffer Mattisson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren