Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen inom limnologi (akvatisk ekologi) är breda men inledningsvis var jag intresserad av konkurrensen mellan olika livsformer av växter, såsom friflytande fytoplankton, fastsittande perifyton och vanliga vattenväxter. Under senare tid har jag huvudsakligen intresserat mig för hur sjöars födovävar fungerar och detta har tagit mig till olika delar av världen, bl.a. arktiska och Antarktiska sjöar där födovävarna är så enkla de kan bli, och därmed lättare att studera och förstå. Under senare tid har jag främst arbetat med att försöka förstå:

 1. Hur organismer hanterar alla de hot som de dagligen utsätts för i sin naturliga miljö?  Vilka kompromisser gör de? Vad får de göra avkall på?
 2. Hur kommer våra sjöekosystem att svara på klimatförändringarna och andra stora miljöförändringar? Hur kan vi bemöta de problem som uppstår?
 3. Kommer nanopartiklar, vilka numera produceras i oerhörda kvantiteter för olika nyttomaterial, kosmetika, solkrämer mm, att påverka sjöekosystem i framtiden?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Biologiska vetenskaper
 • Zoologi
 • Ekologi

Nyckelord

 • ekosystem
 • klimatförändring
 • akvatisk ekologi
 • sötvattens ekologi
 • cyanobakterier
 • födovävar
 • limnologi

Mitt galleri

DaphniaTrack.jpg
EnclosureLUMliten.jpg
Ringsjo_nLAH.jpg

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars-Anders Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren