Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med ekologiska och evolutionära frågeställningar inom bevarandebiologi med ett särskilt fokus på dagfjärilar och nattfjärilar. Jag arbetar även med agroekologi, migrerande insekter, och kopplingar mellan markanvändning, klimat och biodiversitet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Biologisk systematik

Nyckelord

  • övervakning av biologisk mångfald
  • citizen science
  • Lepiodoptera
  • bevarandebiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars B. Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren