Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med ekologiska och evolutionära frågeställningar inom bevarandebiologi med ett särskilt fokus på dagfjärilar och nattfjärilar. Jag arbetar även med agroekologi, migrerande insekter, och kopplingar mellan markanvändning, klimat och biodiversitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Biologisk systematik

Fria nyckelord

 • övervakning av biologisk mångfald
 • citizen science
 • Lepiodoptera
 • bevarandebiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars B. Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren