Foto av Lars Berggren

Lars Berggren

Professor emeritus, Filosofie doktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på 1800- och 1900-talens arbetar- och socialhistoria. Jag disputerade hösten 1991 på en avhandling om arbete och facklig organisering vid två Malmöverkstäder, bland dem Kockums mekaniska verkstad. Inom ett nordiskt projekt har jag forskat om hur företagsledare i några större företag orienterade sig i förhållande till staten, lokalsamhället och arbetsmarknaden samt hur olika managementstrategier utformades. Jag har också forskat en del kring arbetsmiljöproblem, yrkesspecifik dödlighet och arbetsvandringar. I ett aktuellt projekt undersöker jag hur problemen med industriernas utsläpp av kolrök diskuterades under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Under senare år har jag alltmer ägnat mig åt forskning kring musik och samhällsförändring. I en sådan mera kulturanalytisk forskningsansats blir det också viktigt att studera fenomen som ungdomskultur och kulturella uttryck i samband med migrationsprocesser och traumatiska händelser. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet har jag och ett par kolleger studerat främlingsfientliga strömningar och arbetarrörelsens förändrade ställning i Landskrona. Jag har också ägnat mig en del åt historiedidaktik och historieförmedling. Bland annat har jag deltagit i den nationella utvärderingen av historieämnet i grundskolan. Jag har även arbetat en del med muntlig historia, bland annat i forskningscirklar tillsammans med fackliga organisationer och människor från olika arbetsplatser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora

Nyckelord

 • Socialhistoria
 • Arbetarhistoria
 • Historiedidaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Berggren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Granskare

  Lars Berggren (granskare)

  2022 juni 12022 sep. 1

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 • Ledamot

  Lars Berggren (Roll ej angiven)

  2022 jan. 12022 dec. 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

 • Huvudhandledare

  Lars Berggren (Första/primär/huvudhandledare)

  2022 jan. 12022 dec. 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • Huvudhandledare

  Lars Berggren (Första/primär/huvudhandledare)

  2022 jan. 12022 dec. 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 • Ledamot

  Lars Berggren (medlem)

  2022 jan. 12022 dec. 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc