Inget foto av Lars Björklund

Lars Björklund

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Lungmedicin och allergi
 • Pediatrik

Fria nyckelord

 • lung funktion
 • för tidig födsel
 • Inflammation
 • tillväxtfaktor
 • neonatalogi
 • BPD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Björklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren