Inget foto av Lars Edgren

Lars Edgren

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

För närvarande håller jag på att färdigställa en bok som behandlar sociala relationer i Malmö 1720-1774. Boken är ett försök att analysera klassiska socialhistoriska frågeställningar utifrån en kulturhistorisk ansats. Jag studerar representationen av den sociala ordningen men är lika intresserad av hur representationer användes för att etablera och upprätthålla relationer och över- och underordning. Särskilt behandlar jag hur man kan använda analytiska begrepp som stånd och klass, och hur Ära kunde användas som ett symboliskt kapital i tidens samhälle. Boken kommer förhoppningsvis att färdiställas under 2019.

Min forskning följer för närvarande ytterligare två spår. Ett gäller radikala rörelser i Sverige under 1800-talet före socialdemokratins genombrott på 1880-talet. Särskilt intresserar jag mig för republikanska politiska idéer. Jag menar att idéer som oftast kallats liberala hellre bör analyseras som just republikanska. I samband med detta intresse har jag också ägnat mig en del åt antiklerikalism bland dessa svenska radikaler.

Slutligenbedriver jag också historiografisk forskning, just nu särskilt om Sture Bolin, professor i historia i Lund 1938-1963. Men jag har ett bredare intresse för att studera svensk historisk forskning under förra delen av 1900-talet i ett bredare internationellt, särskilt nordiskt, sammanhang. Mitt intresse för Bolin har också lett mig till forskning om Sveriges nationella förbund där Bolin var aktiv fram till 1940.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Edgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren