Lars Edvinsson

Expert

Personlig profil

Forskning

Professor Edvinsson is leading expert in the field of (1) cerebral circulation and (2) migraine. He is world recognized for his work on vascular innervation and receptor regulation. His extensive research has been a major contributor to what is known about the roles of the cerebral vasculature in health and diseases such as stroke and primary headaches. He has written the major textbook in the field; Cerebral Blood Flow & Metabolism (1993 Raven Press, 2002 Lippincott Williams Wilkins). In the field of headache he is now a president of The International Headache society. Recently, his groundbreaking work on the sensory system has resulted in new medicine being introduced small molecular CGRP-blockers for acute attacks and antibodies towards CGRP or CGRP-receptors as prophylaxis chronic migraine.

Method Expertise: Immunohistochemistry, qPCR, Western blot, molecular biology of cell signaling, mRNA arrays, proteomics, cell and organ cultures, animal models for acute stroke and acute myocardial infarcts, pharmacology and treatment methods, string myography and perfusion myography for receptor and functional studies of isolated blood vessels.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Migrän
  • Stroke

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Edvinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren