Foto av Lars-Eric Jönsson

Lars-Eric Jönsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar i huvudsak kring två fenomen: dels samhällets behandling och omhändertagande av socialt avvikande människor, dels kulturarv och bruket av det förflutna. Studiet av social avvikelse har jag framförallt genomfört via historiska perspektiv. Avhandlingen handlade om psykiatrins anstaltsbundna epok 1850-1970. De senaste åren har jag på motsvarande sätt undersökt den ”nya” öppna psykiatrins sätt att möta, behandla och skapa kunskap om patienterna. Till stor del har dessa studier kretsat kring begreppen makt, kunskap, kropp och rum. Frågan om hur psykiatrin och sociala myndigheter producerar kunskap om sina patienter eller klienter intresserar mig mycket liksom vilka konsekvenser sådan kunskap får för den omskrivna människan.
Min forskning om kulturarvsprocesser har framförallt ägnats frågan om hur det går till när företeelser som byggnader och föremål upphöjs till kulturarv. På vilka grunder blir något kulturarv? Och vad väljs bort?
Tillsammans med Charlotte Hagström har jag sedan några år tillbaka byggt upp ett nytt projekt om cykling (Cykeln och friheten). Med Mia-Marie Hammarlin driver jag projektet Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder som är en både nutida och historisk studie av hur skvaller är en del av journalistiken. Fallstudierna hämtas från tre så kallade kungliga skandaler och sträcker sig från slutet av 1800-talet till nutid.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars-Eric Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren