Foto av Lars Fhager

Lars Fhager

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Lars Fhager (previously Ohlsson Fhager, Ohlsson) received the MSc degree in engineering nanoscience and the PhD degree in electrical engineering from Lund University, Lund, Sweden, in 2010 and 2015, respectively, where he is currently associate senior lecturer with the Department of Electrical and Information Technology. 

He studies wideband design techniques and development of III-V transistor technologies for integrated transceiver circuits. 
He further explores pulse-based communication, device modelling, and radar imaging.  

His research interests include millimetre-wave and sub-teratertz circuit design, high-speed device technologies, pulse generator circuits, device characterisation, and pulse-based radio systems.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Telekommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Fhager är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren