Foto av Lars Fhager

Lars Fhager

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Lars Ohlsson received the MSc degree in engineering nanoscience and the PhD degree in electrical engineering from Lund University, Lund, Sweden, in 2010 and 2015, respectively, where he is currently a postdoc with the Department of Electrical and Information Technology.
He studies millimetre-wave pulse generator circuits and develops technology for wideband integrated transceiver circuits. He further explores pulse-based communication, time-domain characterisation, and radar imaging.
His research interests include integrated antennas, pulse generator circuits, device characterisation, antenna co-design, and millimetre-wave pulse-based radio systems.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Telekommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Fhager är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren