Foto av Lars Gustaf Andersson

Lars Gustaf Andersson

Professor

Personlig profil

Forskning

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit flera forskningsprojekt om alternativ filmproduktion, från svensk experimentfilm till immigrantfilm som kulturell praktik. För närvarande forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag är särskilt intresserad av skissens och det ofullbordade verkets estetik och kulturella sammanhang och planerar nu ett projekt, preliminärt kallat "Momentary Life Worlds".

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Gustaf Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren