Foto av Lars Hansson

Lars Hansson

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har ett fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras livssituation, behandling och rehabilitering. Det handlar framförallt om olika psykosociala insatser som kan effektivisera behandling och rehabilitering för den här gruppen, men studier kring stigma och diskriminering av den här gruppen har på senare år också varit ett fokus. Jag har också ett metodologiskt forskningsintresse som inneburit att jag arbetat med studier kring livskvalitet, vårdbehov och patienttillfredsställelse med vård.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren