Foto av Lars Harrysson

Lars Harrysson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsteman:

Cancerrehabilitering
Pensionsplanering och pensioner
Äldreomsorg, migration, tro och integration
Arbetsmarknadsrelationer och sociala åtaganden
Lokalsamhällen, samverkan och tillit
Lärande, pedagogisk utveckling och simulering

Undervisning

Min undervisning fokuserar på välfärdsfrågor, t.ex. välfärdsstatens uppbyggnad och omstrukturering, samt hur välfärd i olika länder kan förstås. Jag är pedagogiskt hängiven åt studentcentrerad undervisning där studenternas kreativa och reflexiva förmågor är i förgrunden. Mycket av min undervisning och pedagogiska utvecklingsarbete rör nätutbildning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • pension
  • migrants
  • grounded theory
  • social policy
  • health

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Harrysson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren