Inget foto av Lars Hermerén

Lars Hermerén

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Se boxen nedan angående uppdrag som medlem i betygskommitté (reserv)under hösten 2011.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Hermerén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler