Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Cancer och onkologi
  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Onkologi
  • Pediatrik
  • Hematologi
  • Barncancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Hjorth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren