Inget foto av Lars Ivar Elding

Lars Ivar Elding

Professor emeritus, Fil.Dr., Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Ivar Elding är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry