Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I have worked as a researcher in the field of energy systems analysis, and energy and climate policy analysis for more than 25 years. Starting out in the areas of systems analysis and technology assessment my research interests quickly grew into understanding mechanisms and instruments of change in energy systems. The topical focus has been on renewable energy and energy efficiency in the context of evolving energy systems. There is ample evidence that energy for sustainable development is viable from a resource, technical and economic perspective. Deep cuts in greenhouse gas emissions are necessary in the next 20-30 years in order to avoid dangerous climate change. A current research focus is decarbonisation of the energy intensive basic materials industry and associated policy strategies.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars J Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren