Foto av Lars Jacobsson

Lars Jacobsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som neuropsykolog vid Rehabiliteringsmedicin, en CARF-ackrediterad (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) klinik vid Sunderby sjukhus i Norrbottens län. Jag tog min psykologexamen 1984, legitimation 1986 och psykologförbundets specialistnivå inom Neuropsykologi 2000. Jag disputerade i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 2010. Mitt avhandlingsarbete handlade om att utvärdera livssituationen för traumatiskt hjärnskadade 6-15 år efter skada. I min anställning ingår också arbete som adjungerad lektor på 30 % vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Jag ingår i Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin och min forskning handlar om att undersöka möjligheter att överföra, använda och utvärdera rehabiliteringserfarenheter avseende förvärvad hjärnskada i rehabiliteringen av personer med Parkinsons sjukdom och MCI (lätt kognitiv funktionsnedsättning). Under 2013 avslutades datainsamling av en ny utvärdering av de personer med traumatisk hjärnskadad som ingick i mitt avhandlingsarbete och som nu sammanställs för publicering. Jag deltar också i projekt med fortsatt kartläggning av olika mätinstrument, t ex livstillfredställelse, för personer med traumatisk hjärnskada. Jag är tillsammans med Jan Lexell och Christina Brogårdh handledare för Lina Rosengren som gör sitt avhandlingsarbete om livtillfredsställelse hos personer med Parkinsons sjukdom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap
  • Neurologi

Fria nyckelord

  • Rehabiliteringsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Jacobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren