Foto av Lars Jacobsson

Lars Jacobsson

Knuten till universitetet

Nätverk

Sunderby Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Skåne University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Uppsala universitet

Extern organisation: Universitet