Lars Jonung

Professor emeritus, professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lars Jonung är professor emeritus och verksam vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskning har främst handlat om penning- och finanspolitik, ekonomiska kriser, Riksbankens historia, inflations-förväntningar, prisregleringspolitik, valutaunioner och ekonomisk idéhistoria, i synnerhet om Knut Wicksell.

Han var ordförande för Finanspolitiska rådet 2012-13. Han var forskningsrådgivare under åren 2000-10 vid DG ECFIN, ett generaldirektorat inom kommissionen i Bryssel, där han arbetade med frågor rörande euron och stabiliseringspolitiken inom EU. Under sin tid i Bryssel publicerade han ett flertal bidrag rörande det europeiska valutasamarbetet. Han var tidigare professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var ekonomisk rådgivare till statsminister Carl Bildt 1992-94. Han har publicerat ett stort antal artiklar på svenska och engelska samt redigerat och författat flera böcker. Tillsammans med Klas Fregert är han författare till Makroekonomi. Teori, politik och institutioner, en lärobok i makroekonomi på grundnivån som fått stor spridning vid svenska universitet och högskolor. Han har deltagit i den svenska ekonomisk-politiska debatten sedan 1970-talet, bland annat som kolumnist i Dagens Nyheter under åren 2002-2011. Han tog sin doktorsexamen vid University of California, Los Angeles, (UCLA) 1975.

 

 

Samverkan

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi

Fria nyckelord

 • Riksbanken
 • Penningpolitik
 • Finanspolitik
 • Knut Wicksell
 • Svensk stabiliseringspolitik
 • Ekonomiska kriser
 • Inflationsförväntningar
 • Prisregleringspolitik
 • Ekonomisk idéhistoria
 • Valutaunioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Jonung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren