Lars Jonung

Timlärare, professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Jonung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap