Foto av Lars Lindahl

Lars Lindahl

Professor emeritus, docent i teoretisk filosofi (Uppsala), Professor emeritus i allmän rättslära (Lund)

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I sin doktorsvhandling"Position and Change: A Study in Law and Logic" (teoretisk filosofi, Uppsala Universitet) vidareutvecklade Lindahl logikern Stig Kangers system av rättighetstyper till det som kommit att kallas "The Kanger Lindahl theory of normative positions". I andra skrifter har han behandlat bl.a.teorin för juridiska normkonflikter, teorin för juridisk begreppsbildning (särskilt de juridiska begreppens roll som mellanbegrepp i rättsregler och teorin för juridiska avvägningar. Tillsammans med kollegan David Reidhav har han nyligen skrivit en uppsats om "legal power" (kompetens), vilken nu lagts fram för publicering. Han avslutar för närvarande ett mångårigt filosofiskt arbete om den logiska analysen av begreppet "importance". 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Lindahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler