Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Min forskning är inriktad på dynamiken och förekomsten av skogsbränder i samband med dynamisk global vegetationsmodellering och jordsystemmodellering. Jag har utvecklat eldmodellen BLAZE som jag använder för att undersöka utvecklingen av brandregimer under vissa klimatprognoser samt samspelet mellan eld, vegetation och klimat.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klimatforskning
 • Naturgeografi
 • Meteorologi och atmosfärforskning
 • Geofysik

Fria nyckelord

 • klimatförändring
 • klimatologi
 • meteorologi
 • kolcyklen
 • atmosfär
 • luftföroreningar
 • global uppvärmning
 • atmosfärisk modellering
 • eld dynamik
 • dynamisk global vegetations model

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Nieradzik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren