Foto av Lars Olof Björn

Lars Olof Björn

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Olof Björn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap