Foto av Lars Olof Björn

Lars Olof Björn

Professor emeritus

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren