Personlig profil

Forskning

Hur kan mutationer i tillväxtfaktor-receptorer leda till cancer och leukemi? En av de substanser reglerar nybildningen av celler i kroppen, är de så kallade tillväxtfaktorerna. Bland dessa tillväxtfaktorer finns stem cell factor och FLT3 ligand, som bl. a. binder sig blod-stamceller och stimulerar dessa till att växa och föröka sig, men även tilll celler som bygger upp fina kärl, celler som har med immunförsvaret att göra, och vissa celler i tarmen. I vissa sjukdomar är dessa signaler "överaktiva",bl a i cancer. I vissa former av cancer är dessa receptorer muterade, och därigenom ”kortslutna” så att de ständigt signalerar tillväxt. Detta är fallet i bl a akut myeloisk leukemi där en stor andel patienter har mutationer i FLT3. En annan tillväxtfaktor-receptor är KIT. Den är ofta muterad i hudcancer, s k malignt melanom, i vissa former av tarm-cancer, i testikelcancer etc. Men hur kan mutationen leda till cancer?

Genom att studera hur det hela går till i detalj och hur signaleringen regleras kan vi bättre förstå förloppen. Genom att förstå mekanismerna kan vi också utveckla läkemedel som effektivt hämmar de signaleringsmekanismer som är i gång i cancer-cellerna och därigenom förbättra för patienterna. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lars Rönnstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren